عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مدرسه اجباری برای پیرمرد نابینا !!

دوره خواندن و نوشتن اجباری برای پیرمرد نابینا
جام جم آنلاین : پیرمرد نابینای تركیه ای چون در انتخابات تعاونی روستای خود رای نداد محكوم به شركت در یك دوره 26 روزه خواندن و نوشتن در كتابخانه روستا شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، عیسی كانسه ون گفت: یك مقام قضایی در استان كوتاهیه در شمال غربی تركیه اسماعیل كانسه ون ، 73 ساله را چون در ماه می در انتخابات هیات مدیره تعاونی شركت نكرد
به گذراندن دوره آموزش فوق محكوم كرد.
روزنامه حریت به نقل از اسماعیل نوشت: من در كتابخانه چه كار می توانم بكنم؟ من اصلا نمی توانم ببینم تا بتوانم بخوانم یا بنویسم.
عیسی پسر 42 ساله اسماعیل گفت: پدرم ضروری ترین كارهای شخصی خودش را هم به سختی انجام می دهد و توان انجام حكم قضایی را ندارد.
در تركیه شركت در انتخابات اجباری است.

 

پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز