اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

كدام رنگ برای موی شما مناسب‌تر است؟

رنگ كردن مو از گذشته‌های دور متداول بوده است. یونانیان باستان از صابون‌های زبر و بی‌رنگ‌كننده و حنا برای تغییر رنگ موهای خود استفاده می‌كردند. چنین اقدامی در میان آنان نشانة شجاعت و شهامت تلقی می‌شد. رومیان رنگ‌های تیره را بیشتر می‌پسندیدند. آنها رنگ تیره را با جوشاندن پوست گردو و تره‌فرنگی به دست می‌آوردند.

در دنیای مدرن نیز بازار رنگ‌مو همچنان داغ است. بر اساس آمار، 75 درصد از زنان امریكایی از رنگ‌مو استفاده می‌كنند. در سال 1950، تنها 7 درصد از زنان این كشور موهای خود را رنگ می‌كردند كه آن هم برای پوشاندن موهای سفید بود.

در چند دهة پیش، عامة مردم از رنگ‌مو استفاده نمی‌كردند و زنانِ با موهای رنگ‌شده اسباب تمسخر سایرین بودند. این روزها مردان هم به تبعیت از زنان برای پوشاندن موهای سفید خود از رنگ‌مو استفاده می‌كنند.  اما انتخاب نوع رنگ‌مو و فن استفاده از آن به موضوعی گیج‌كننده بدل شده است.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز