اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تكان دادن فاندیشن

اگر از فاندیشنهای مایع استفاده میكنید آنها را حتما قبل از استفاده خوب و به شدت تكان دهید تا در حین استفاده رنگ آنها یك دست باشد.

 

هماهنگی رنگها

رنگ فاندیشن شما باید تا جایی كه امكان دارد همرنگ پوست شما باشد به طوری كه روی پوست شما ناپیدا باشد و حتی روی پوست سایه نیز نداشته باشد.

 

انتخاب رنگ فاندیشن

اگر نمیتوانید فاندیشن مورد نظرتان را امتحان كنید ,آن را در صورت امكان در روشنایی آفتاب نزدیك صورتتان بگیرید تا از رنگ آن و تناسب با پوستتان اطمینان یابید واگرامكان تست آنرا دارید از آن به روی پایین صورتتان بمالید ,توجه دلشته باشید مناطق دیگر پوست مثل دستها به علت اختلاف رنگ با پوست صورتتان برای تست مناسب نیستند.

 

       انواع کرم پودر

1-      کرم پودر مایع : کرم پودرهای مایع پوششی یکدست و طبیعی به پوست شما می دهند. خانم ها استفاده از کرم پودرهای مایع را ترجیح می دهند چون استفاده از آنها بسیار راحت است و مانند پوست دوم بر روی صورت می نشیند. این نوع کرم پودر به دو فرم محلول در آب و محلول در چربی عرضه می شوند.

2-      کرم پودر دوگانه: حاوی کرم و پودر در یکجاست و پوششی فوق العاده به پوست می دهد. رنگ پایه آن زرد است و برای پوستهای چرب و نرمال ایده آل می باشد.

 

 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز