اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مواد چسبنده متناسب با انواع پوست

مواد چسبنده ای که در انواع ماسک های زیبایی برای ثابت نگه داشتن آنها برروی صورت به کار می رود باید تا آنجا که امکان دارد، متناسب با نوع پوست افراد باشد تا بدین وسیله بتوانیم همراه با استفاده از ماسک ها پوست را نیز به حد اعتدال برسانیم.

برای این منظور مواد چسبنده ای را که می توانیم متناسب با پوست شما معرفی کنیم از قرار زیرند:

  • پوست خشک : زرده تخم مرغ با کمی روغن زیتون

  • پوست چرب : گل سرشوی

  • پوست معمولی : سریش یا صمغ عربی یا عسل.