اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مراقبت از ناخنها

ناخنها هنگامیكه در شرایط ایده آلی باشند بسیار جذاب میباشند. همچنین ناخنها منعكس كننده عادات شخصی فـرد هستند: خوب یا بد. جدا از جاذبه آرایشی، ناخن هـا وظایف دیگری نیز بعهده دارند از جمله كمك به بـلند كردن اجسام با ایجاد تكیه گاه برای بافت انگشتان و یا دست كاری اجسام و از همه مهمتر آن كه ناخن ها سلامت عمومی بدن را بازتاب می كنند. ناخن از پروتئینی بنام كراتین تشكیل یافته كراتین در مو و پوست نیز وجود دارد و دارای بخشهای مختلفی اسـت كه به آن میپردازیم:

 

1_ "MATRIX" : ماتریكس قسمت پنهان ناخن می بـاشد. در واقع ریشه ناخن بوده كه در آن رشد ناخن انجام میگیرد.

 

2_ "NAIL PLATE" : قسمت قابل رؤیت ناخن است. همان چیزی كه ما از آن بنام ناخن یاد می كنیم. از كراتین مرده تشكیل یافته و كمی محدب می باشد. اساسا بی رنگ است اما بواسطه شبكه مویرگهای خونی كه در زیر آن واقع است صورتی بنظر می آید.

 NAIL BED: پوست زیر ناخن میباشد كه از بافت پیوندی تشكیل یافته و در آن عروق خونی و اعصاب وجود دارد و نقش تغذیه پلیت ناخن را بعهده دارد.

 

4_ "LUNULA" : قسمتی از ماتریكس می باشد. هـمان قسمت هلالی شكل سفید رنگ كـه در ته ناخن قابل مشاهده است بیشتر در ناخن شست. عـلت سفید بودنش آن است كه هنوز سلولهای آن كراتینه نشده و به تكامل نرسیده اند.

 

5_ "CUTICLE" : ادامه پوس بستر ناخن(NAIL BED) بوده و بین پوست انگشتان و صفـحـه ناخن (NAIL PLATE) واقع بوده و این دو بخش را به یكدیگر متصل میسازد.كوتیكول ناخن به عنـوان یك سد ضد آب عمل نموده و از ورود باكتری و دیگر عوامل بیماریزا به قسمت ماتریكس جلوگیری میكند.

 

6_"NAIL FOLDS" : تای ناخن : بعنوان چهارچوب و تكیه گاه ناخن در سه سمت چپ و راست و پایین ناخن آن را احاطه كرده است.

 

 

 

سرعت رشد ناخن

 سرعت رشد ناخن بستگی به عوامل بسیاری ازجمله سن، تغذیه، بیماریها، هورمونها و فصول سال دارد توجه كنید:

 1_ ناخن بطور طبیعی 0.1 میلی متر در روز و یا 3 میلی متر در ماه رشد میكند.

2_ سرعت رشد انگشتان دست از انگشتان پا بیشتر میباشد.2 تا 3 برابر.

3_ سرعت رشد ناخنها در تابستان بیشتر از زمستان میباشد.

4_ سرعت رشد ناخنها در افراد راست دست در دست راست و افراد چپ دست در دست چپشان بیشتر است.

5_ سرعت رشد ناخنهای مردان از زنان بیشتر است.جز در زنان باردار و مسن

6_اگر ناخن به طـور كامل از جایش كنده شود برای ناخن های دست 3 الی 6 ماه طول می كشد تا مجددا ناخن بطور كامل رشد كند این زمان برای ناخنهای پا 12 الی 18 ماه میباشد.

 

 

 

اختلالات ناخن

 

1_ لكه های سفید رنگ: علت آن میتواند صدمه به ماتریكس و یا كمبود روی باشد اما زیاد مهم نبوده و به مرور زمان ناپدید میگردد.

 

2_ عفونتها: می تـواند عامل آن باكتریها و یا قارچها باشند كـه در هـر دو صـورت باید به پزشك مراجعه شود.

 

3_ شیار های روی ناخن: این شیارها اغلب ارثی میـباشند اما اگر یكباره روی ناخنها آشكار گردند علت آن میتواند ضربه، پیری، روماتیسم و یا بیماری كلیه باشد.

 

4_حفره روی ناخن: علت آن می تواند اگزما و یا ضربه باشد.

 

5_ قاشقی شكل شدن ناخن: علت آن كم كاری تـیروئید، كمبود آهن و كم خونی میباشد.

 

6_ شكاف در لبه ناخن: علت آن فرو بردن انگشتان به مدت زیاد در آب و همچنین لاك پاك كن ها میباشند.

 

7_ تردی و شكنندگی ناخنها: علت آن میـتواند فـرو بردن دست در آب داغ، اختـلال در جـریان خــون، كمبود ویتامینهای A ،C ،B6 و نیاسین، كمـبود آهن و كلسیم و كم كاری تیروئید باشد. كم آبی بدن نیز بسیار مهم است بنابراین آب فراوان بنوشید.

 

8_ ناخنهای فرو رفته در گوشت: این مشكل بیشتر در ناخنهای پا مشـاهده میگردد و علت آن كوتاه كردن نامناسب ناخنها و كفش تنگ میباشد كه باعث می گردد گوشه ناخن بدرون گوشت فرو رود.

 

9_ برخی بیماریها از روی ناخنها قابل تشخیص میباشند: بستر نـاخـن رنگ پریده نشانه كم خونی – بستر ناخن قرمز نشانه بیماری قلبی – ناخـنهای سفـید رنگ نشانه بیماری كبدی – ناخن ضخیم و زرد رنگ نشانه بیماری ریوی – سرخـی مختصر در ته ناخن نشانه دیابت و ناخنهای دو رنگ نیمی سفید و نیمی صورتی نشانه بیماری كلیه میباشد