عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

فرورفتگی ناخن در گوشت

این ناراحتی که بیشتر در انگشست شست پا پدید می آید ، هنگامی بروز می کند که ناخن، بد کوتاه شده و فشار زیاد کناره خارجی ناخن، موجب فرورفتگی آن در داخل گوشت می گردد.

 

درمان ناخنی که در گوشت فرو رفته است در صورت بروز عفونت، ابتدا درمان عفونت و سپس برداشتن یک قسمت از ناخن از گوشه آن می باشد. برای جلوگیری از فرورفتگی مجدد ناخن در گوشت، کوتاه کردن ناخن به روش صحیح، کم کردن حجم ناخن و از بین بردن ماده سازنده ی ناخن در محلی که در گوشت فرو می رود توصیه می شود.

 

گوشه کردن ناخن

گوشه کردن ناخن معمولا در افرادی پدید می آید که عادت به جویدن ناخن دارند و یا دست های آنان در معرض تماس دائم با مواد شیمیایی است و ناخن ها را تمیز نمی کنند و پوست های اطراف ناخن ها را بر نمی دارند. این گوشه ها که به آسانی کنده می شوند، در محل آنها آماس های دردناکی به وجود می آید که نشانه عفونت است. برای درمان عفونت مذکور، باید محل را با الکل یده، مالش داد و یا انگشتان را در محلول اسید بوریک قرار داد . در جلوگیری از گسترش عفونت گوشه ناخن، باید گوشه را با دقت برید و اطراف ناخن را سوهان زد و از تماس زخم با هوا جلوگیری نمود.

 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز