اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عجیب ترین مسابقه با پوشیدن لباسی از زنبور +عکس

عجیب ترین مسابقه با پوشیدن لباسی از زنبور +عکس
در این مسابقه هر کس بیشترین تعداد زنبور را در زمان بیشتری روی بدن خود تحمل می کرد برنده اعلام می شد. در این مسابقه وانگ دالین 42 ساله توانست به مدت 60 دقیقه 26 کیلو زنبور عسل را روی تن خود جذب کرده و نگه دارد.
 
لو کونگ جیانگ 20 ساله رقیبش توانست تنها 22 کیلو زنبور را روی بدن خود نگه دارد. آنها روی وزنه مخصوص ایستاده تا وزنشان مشخص شود.

عجیب ترین مسابقه با پوشیدن لباسی از زنبور +عکس

عجیب ترین مسابقه با پوشیدن لباسی از زنبور +عکس

عجیب ترین مسابقه با پوشیدن لباسی از زنبور +عکس

عجیب ترین مسابقه با پوشیدن لباسی از زنبور +عکس

عجیب ترین مسابقه با پوشیدن لباسی از زنبور +عکس

عجیب ترین مسابقه با پوشیدن لباسی از زنبور +عکس