اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آموزش اجباری همجنس گرایی در کشور آمریکا !!

مجموعه : مجله خبری روز
آموزش اجباری همجنس گرایی در کشور آمریکا !!
به گزارش پایگاه ایران ناز ، با افزایش حمایت های مقامات آمریکایی از همجنس بازی در آمریکا و همچنین سخنرانی انتخاباتی اخیر اوباما در میان هم جنس بازان آمریکایی و اعلام حمایت وی از آنان و اعلام حقوق قانونی برای هم جنس بازان، مدارس ایالت کالیفرنیا آمریکا نیز در اقدامی آموزش همجنس بازی را در دروس خود قرار داد.

بنابراین گزارش اضافه شدن آموزش همجنس بازی در کتب درسی دانش آموزان بنا بر پیشنهاد یک دانشگاه صهیونیستی در کالیفرنیا صورت گرفته که تدوین و تهیه این کتاب نیز توسط همین دانشگاه انجام شده است.
آموزش همجنس گرایی در کتاب آموزش های جنسی گنجانده شده است که آموزش آن برای کلیه دانش آموزان مدارس کالیفرنیا اجباری می باشد.

همچنین چند ماه پیش كنگره آمریكا قانونی را تصویب كرد كه به موجب آن استخدام همجنس‌بازان در ارتش آمریكا آزاد شد و قانون "نپرس، نگو " لغو شد.

دور از نظر نیست که روند ویرانی  نظام خانواده در غرب روز به روز گسترش می یابد و نشانه های این ضعف را می توان در نظام تربیتی و آموزشی غرب تا حدود زیادی مشاهده نمود.

غرب پس از نابودی بنیان خانواده بر مبنای شریعت، اینک بدنبال نابودی خانواده های غیر دینی است و اصولا تمدن غرب از نهاد خانواده ترس دارد و با سوق دادن زنان به سوی همجنس بازی و زندگی مشترک آنان با همجنس خودشان بدنبال نابودی انسانیت است.

انسان هایی که از این ماشین انسان سازی غربی خارج میشوند، انسان های بی هویت و شهوت گرا هستند که به راحتی می توان هر چیزی را با خوی حیوانی آنان پیوند زد، انسانهایی که از خود هیچ اراده و تفکری نداشته و نخواهند داشت.