اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)

خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
مردی در نیویورک هنگام بازنشستگی تصمیم گرفت پول خود را عاقلانه مصرف کند به همین خاطر یک خانه و چند هکتار زمین در پرتغال خرید.
این منزل مسکونی و زمین های اطرافش به خاطر این که هیچ وارثی نداشت توسط اداره مالیات به این فرد فروخته شد. درب انبار غله این خانه جوش داده شده بود و هیچ کس تا آن موقع تمایل به باز کردن اون و صرف هزینه برای باز کردنش نداشت این فرد نیویورکی با صرف هزینه ای اندک درب انبار را بعد از سالها باز کرد!
اما چی تو انبار بود؟ ببینید…
تصویر سوله قدیمی
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
در جوش داده شده انبار
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Fiat Cabriolet (1200 or 1500), Ford Cortina MKII, Mercedes Benz 180/190.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Aston Martin
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Opel GT, Lotus Elan FHC, Lotus Super Seven Series IV, Lotus Elan DHC.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Porsche 356, Austin Healey Sprite MkII, Volvo PV 544, Ford Y
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Giulietta Sprint, Giulia Sprint Speciale (SS), Nash Metropolitan.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Alfa Giulietta, Lotus Europa, another Lotus Elan FHC, Matra Djet
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Lancia Flaminia Coup.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Abarth 1300 Scorpione
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
 American (inspired) design.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Interior of Alfa Romeo.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Lancia Flaminia Coup, Peugeot 504 cabriolet & 404 cabriolet.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
Mini, Alfa 1900 Super Sprint, Balilla.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
 
Fiat Topolino II, Triumph TR4, Peugeot 202.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
BMW V8, Formula racers, Chryslers, Mercedes, Austin A30.
 
خدایا به ما هم از این شانس ها بده!! (گزارش تصویری)
ارزش کلی: 35 میلیون دلار (35 میلیارد تومان)