اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

پذیرایی از خبرنگاران حوزه آی تی به روش ایرانسل!!

مجموعه : مجله خبری روز
پذیرایی از خبرنگاران حوزه آی تی به روش ایرانسل!!
شرکت خدمات تلفن همراه ایرانسل به مناسبت فرارسیدن روزخبرنگار، جمعی از خبرنگاران حوزه آی تی را در هتلی جنب پارک ساعی تهران به صرف افطار دعوت کرد که این مراسم با مشقات زیادی برای برخی از دعوت کنندگان همراه بود…به گزارش آتی نیوز ؛ عده ای از این خبرنگاران و مدیران رسانه ها، در آغاز مراسم به دلیل نبود صندلی برای نشستن و صرف افطار با زبان روزه، مراسم را ترک کردند.

این درحالی بود که اعتراض افراد به عدم برنامه ریزی برای میهمانان با بی تفاوتی و رفتار خونسردانه فردی مواجه بود که خود را مسئول روابط عمومی شرکت ایرانسل معرفی می کرد.

فرد مذکور، با بی تفاوتی به بی احترامی صورت گرفته به میهمانان و نیز در مقابل عده ای از دعوت شدگان که با زبان روزه و با ناراحتی شدید به هنگام اذان مغرب مراسم را ترک می کردند، هیچ واکنش محترمانه ای ولو عذرخواهی زبانی نداشت.

این در حالی بود که عده ای از خبرنگاران نیز به هنگام اذان مغرب در آسانسور هتل به مدت زیادی حبس شده بودند و نسبت به بی توجهی مسئولان مراسم و عدم برنامه ریزی معترض بودند.