عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی
بسیاری از ما وقتی که در باره کشتی سامو می شنویم، به احتمال زیاد بطور کامل از جایگاه این ورزش در فرهنگ ژاپن اطلاعی نداریم. بهر حال، کشتی سامو ورزش ملی ژاپن و همچنین یکی از قدیمی ترین انواع هنرهای رزمی است.
 
کشتی سامو در باره توانایی و قدرت، و همچنین در باره رفتار نیک و وقار می باشد.

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

عکس هایی خنده دار از کشتی فیل و فنجون ژاپنی

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب