عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!
همانطور که میدونید گاوبازی یکی از تفریحات بخشی از مردم اسپانیا و یکی از به اصطلاح جاذبه‌های توریستی اون کشوره! بطوریکه هر ساله هزاران نفر در جشنواره سان فرمین شرکت می کنند.
 
به گزارش ایران نار جشنواره “سان فرمین” یکی از جشنهای ایالت های شمال اسپانیا است که هر ساله در شهر پامپلونا مرکز این ایالت باسک نشین برگزار می شود.
 
این جشن برای بسیاری از ایرانیها به عنوان جشن “گاوبازی” شناخته می شود، حال آنکه در واقع، جشن دویدن جلوی گاوها است و بطور معمول به مجروح شدن و در بعضی موارد کشته شدن ده‌ها تن می‌انجامد.

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

عکس هایی از جشن اسپانیایی ها با گاو وحشی !!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب