عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو
هزاران نفر با جمع شدن در ساحل رودخانه مسکو، مسابقه رنگین و با هیجان پرواز با وسایل ابتکاری را تماشا کردند. در این مسابقات که سومین دوره از نوع خود در مسکو به شمار می آید، گروههای شرکت کننده با ساخت وسایل ابتکاری برای به پرواز در آمدن بعد از پرش از یک ارتفاع تعیین شده، به رقابت با همدیگر پرداختند.
 
سی گروه پنج نفر در این مسابقه شرکت کرده بودند که براساس قوانین مسابقه، همه وسایل شرکت کننده باید بدون موتور باشند و نمونه ای برگرفته از هیچ وسیله ورزشی پروازی به شمار نیایند. این مسابقات توسط شرکت نوشیدنی های ردبول سازماندهی شده بود.

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو

عکس هایی فوق العاده فلوگ تاگ ، روز پرواز در مسكو