عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!

عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!
کار یک هنرمند این است که با غیر معمول ترین چیزها هنر خود را نشان دهد.
اصلی ترین کار یک هنرمند این است که بهترین کار خود را در سخت ترین شرایط نشان دهد به همین علت عده ای از هنرمندان راههای بسیار عجیبی را برای نشان دادن هنر خود انتخاب می کنند!
به گزارش ایران ناز در 19 ژوئیه ی 2007 مسابقه ی بین المللی مد ناخن انگشت دست در مرکز نمایشگاه بین المللی چین برگزار شد که هنرمندان در این مسابقه به رقابت پرداختند. تصاویر زیر مربوطه به همین نمایش مو می باشد.

عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!

عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!

عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!

عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!

عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!

عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!

عکس های مسابقه عجیب مد و ناخن زنانه در چین!!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب