عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

چند درصد زنان تهرانی در برابر متلک سكوت می‌كنند؟!

مجموعه : مجله خبری روز
چند درصد زنان تهرانی در برابر متلک سكوت می‌كنند؟!
نتایج یك تحقیق دانشگاهی در تهران مشخص كرد كه 62 درصد زنان تهرانی در مقابل متلك‌های زننده سكوت می‌كنند.اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تحقیقی كه به روش كمی و پرسش‌نامه در میان صدها زن جوان بین 15 تا 35 سال در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران انجام داده‌اند به این نتیجه رسیدند.

به گزارش ایران ایران ناز واكنش زنان نسبت به هر یك از انواع تعرض جالب‌توجه است. به طوریكه هرچه تعرض‌ها از حالت غیرفیزیكی خارج شده و به حالت فیزیكی نزدیك می‌شود عكس‌العمل‌ها نیز تند‌تر می‌شود.

 
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه 72.5(هفتادودو ونیم) درصد در مقابل نگاه‌های معنادار، 62.5 (شصت‌و‌دو و نیم) درصد در مقابل متلك‌های زننده و 12.5(دوازده‌ و نیم) درصد از زنان در مقابل لمس اعضای بدن سكوت می‌كنند.
 
همه این‌ها در حالی است كه بیش از 60 درصد از زنان سابقه نوعی تعرض جنسی را داشته‌اند كه شامل نگاه‌های معنادار، متلك‌های زننده و لمس اعضای بدن است.

این تحقیق با بررسی مسائلی همچون منطقه مسكونی، مدت زمانی كه فرد بیرون از منزل سپری می‌كند، تأهل، سن و میزان آگاهی دادن توسط والدین به این نتیجه رسیده است كه دو متغیر محل سكونت و میزان آگاهی دادن توسط والدین به طور مستقیم و فزاینده بر میزان احساس امنیت تاثیر دارد، به‌طوریكه افرادی كه در شمال شهر زندگی می‌كنند و افرادی كه در دوران كودكی به آنها آگاهی لازم داده شده باشد احساس امنیت بیشتری می‌كنند.

 
همچنین سن بانوان بر روی احساس امنیت آنها هیچ تاثیری ندارد. اما در خصوص تاهل باید به این نكته اشاره كرد كه زنان متاهل بیش از دختران مجرد احساس امنیت دارند.