اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مردی در جلسه خواستگاری گوش مادر عروس را خورد

مردی در جلسه خواستگاری گوش مادر عروس را خورد
به گزارش ایران ناز یک مرد در شهر قاهره مصر بعد از اینکه با مخالفت یکی از خویشاوندانش (مادر عروس) برای ازدواج مواجه شد، گوش او را گاز گرفت و آن را بلعید.

اداره پلیس روز حادثه در جریان انتقال انتقال یک زن به بیمارستانی در شهر قاهره قرار گرفت که از ناحیه صورت زخمی شده بود و همچنین قسمت بزرگی از گوش چپش نیز کنده شده بود.

در تحقیقات اولیه مشخص شد عامل این حادثه پسر خواهر این زن است که روز حادثه دخترش را از او خواستگاری کرده بود. زمانی که زن مخالفت خود را با این ازدواج اعلام کرد، پسر خواهرش چند ضربه به صورتش زد و قسمت بزرگی از گوش چپ او را گاز گرفت و آن را بلعید.

پلیس این مرد را بازداشت کرد و او را برای انجام تحقیقات به دادستانی معرفی کرد.