شهرت خواننده زن بخاطر لباس و آرایش عجیب +عکس

شهرت خواننده زن بخاطر لباس و آرایش عجیب +عکس
لیدی گاگا در حالیکه رژ لی آبی داشت و کلاهی شبیه کلاه قدیمی مردم چین و روسری بنفش و طرحدار به سرداشت در میان جمعیت حضور یافت.
 
شهرت خواننده زن بخاطر لباس و آرایش عجیب +عکس
روز 10 اکتبر برای رفتن به نمایشگاهی در نیویورک او بار دیگر با لباسهای عجیبش همه را به تماشا واداشت.
 
شهرت خواننده زن بخاطر لباس و آرایش عجیب +عکس

 
این خواننده 25 ساله هیچ چیز غیرعادی نیست که امتحان نکرده باشد و بیشتر شهرتش را مدیون لباسها و آرایش عجیبش است.
 
شهرت خواننده زن بخاطر لباس و آرایش عجیب +عکس

 
شهرت خواننده زن بخاطر لباس و آرایش عجیب +عکس

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب