وقتی که کفش های زنی سرشناس سوژه می شود!

وقتی که کفش های  زنی سرشناس سوژه می شود!
دست دادن همسر عبدالله گل با شوهر ملکه انگلیس. پاشنه کفش همسر عبدلله گل به اندازه ای بلند است ه باعث نگاه عجیب ملکه شده است!
 
وقتی که کفش های  زنی سرشناس سوژه می شود!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب