چهره جالب سالومه هنگام بازی کردن در سریال ایرانی

چهره جالب سالومه هنگام بازی کردن در سریال ایرانی
سالومه قبل از خروج از ایران و نقش آفرینی در یک سریال ایرانی سال 1382
 
چهره جالب سالومه هنگام بازی کردن در سریال ایرانی
 
وی در سریالی ایرانی که از شبکه ی خوزستان پخش میشده نقش داشته.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب