باور میکنید این شخص یک زمانی پسر بوده؟ (تصویری)

باور میکنید این شخص یک زمانی پسر بوده؟ (تصویری)
ایران ناز : به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از 10 عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد.
اسم : بدر
سن :۲۵
شهرت: باربی
متولد :کویت
 
باور میکنید این شخص یک زمانی پسر بوده؟ (تصویری)
 
باور میکنید این شخص یک زمانی پسر بوده؟ (تصویری)
 
باور میکنید این شخص یک زمانی پسر بوده؟ (تصویری)
 
باور میکنید این شخص یک زمانی پسر بوده؟ (تصویری)

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب