اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تلخ ترین و غم انگیز ترین عکس جهان در 30 سال اخیر

تلخ ترین و غم انگیز ترین عکس جهان در 30 سال اخیر
حدود 26سال پیش حادثه وحشتناکی در کشور هند رخ داد که به عنوان بدترین فاجعه صنعتی در هند بیش از 15هزار نفر کشته و 560هزار نفر صدمه دیدند.

در این حادثه گاز کشنده ای از نشت کرد که باعث کشته شدن افراد بی گناه بسیاری شد. در این تصویر یک مرد در حال دفن کردن فرزندش می باشد. این تصویر به عنوان یکی از تلخ ترین تصاویر انتخاب شده است.

 
تلخ ترین و غم انگیز ترین عکس جهان در 30 سال اخیر
 
تلخ ترین و غم انگیز ترین عکس جهان در 30 سال اخیر