اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

این بیماری فقط چهره شما را پیر می کند

این بیماری  فقط چهره شما را پیر می کند
نتایج یك مطالعه جدید نشان داده است الگوی زندگی ناسالم كه یكی از شاخص‌های مهم آن بالا بودن قند
خون است، موجب می‌شود كه چهره افراد زودتر پیر شود.

 كارشناسان می‌گویند چهره افرادی كه قند خونشان بالا است در مقایسه با افرادی كه قند خون طبیعی دارند، معمولا چند سال پیرتر به نظر می‌رسد. قندخون بالا كه در نتیجه یك رژیم غذایی ناسالم و فقدان تحرك بدنی و ورزش نكردن بروز می‌كند، به عنوان عامل مهمی در بروز بیماری‌های مختلف شناخته شده است اما در این مطالعه برای اولین بار تاثیر مستقیم افزایش قند خون روی چهره بررسی و مشخص شده است.

به گزارش روزنامه تلگراف، در این آزمایشات معلوم شد در ازای هر یك میلی‌ مول افزایش قند در هر یك لیتر خون، چهره انسان حدود پنج ماه پیرتر به نظر می‌رسد.

پروسه پیری می‌تواند حاصل تشكیل مولكول‌های قندی باشد كه به بافت كلاژن می‌چسبند. كلاژن پروتئینی در پوست است كه آن‌ را نرم و انعطاف پذیر نگه می‌دارد. برای بدن جدا كردن این مولكول‌های قندی از كلاژن كار دشواری است و در نتیجه پوست، پیرتر به نظر می‌رسد.