اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

خواننده مشهوری که شب ها تختش را خیس میکرد!!!

خواننده مشهوری که شب ها تختش را خیس میکرد!!!
مایکل جکسون زمانیکه درگذشت ۵۰ ساله بود و در این ۵۰ سال شب ها تختش را خیس می کرد!
دکتر موری که هفته گذشته در مورد مرگ مایکل جکسون مجرم شناخته شد گفت: مایکل هر شب تختش را خیس می کرد و بوی بدی در اتاقش می پیچید. من همیشه مجبور بودم تختش را تمیز کنم.
 
خواننده مشهوری که شب ها تختش را خیس میکرد!!!
به گزارش ایران ناز دکتر موری عقیده دارد که مایکل دچار یک مشکل روحی بوده که باعث می شد تختش را خیس کند و می گوید چه کسی باور میکند یک مرد ۵۰ ساله با این شهرت هر شب خودش را خیس کند؟

مایکل به دکتر موری گفته بود که هیچ دوستی ندارد و او تنها دوست واقعی است که برایش مانده !