اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کودکی دو ساله که روز 40 نخ سیگار میکشد!! +عکس

کودکی دو ساله که روز 40 نخ سیگار میکشد!! +عکس
Ardi Rizal که کودکی ۲ ساله است روزی ۴۰ نخ سیگار میکشد.
 
کودکی دو ساله که روز 40 نخ سیگار میکشد!! +عکس

این کودک که در جنوب اندونزی در استان سوماترا زندگی می کند روزی دو بسته سیگار میکشد. این کودک معتاد که هنوز ۲ سالش تمام نشده و قادر به حرکت نیست توسط همبازی هایش ترد شده است.
 
کودکی دو ساله که روز 40 نخ سیگار میکشد!! +عکس

 
مادر این کودک که چندین بار سعی به ترک دادن او کرده همواره با شکست روبه روشده زیرا این کودک وقتی سیگار در اختیار ندارد سرش را به دیوار می کوبد و چنیدین بار هم روانه ی بیمارستان شده است.
 
کودکی دو ساله که روز 40 نخ سیگار میکشد!! +عکس

این کودک که به نوع خاصی از سیگار معتاد هست روزانه ۵٫۵۰ $ دلار صرف هزینه های سیگار می کند.
متاسفانه پدر و مادر این کودک هنوز راهی برای ترک دادن او پیدا نکرده اند.
 
کودکی دو ساله که روز 40 نخ سیگار میکشد!! +عکس