اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آزادی ملکه زیبایی روسیه برای ترک اعتیاد خود+عکس

آزادی ملکه زیبایی روسیه برای ترک اعتیاد خود+عکس
ملكه زیبایی سابق روسیه به خاطر درمان اعتیادش در نیویورك آخرین شانس را از قاضی دادگاه گرفتآنا مالوا سه شنبه این هفته اجازه پیدا كرد كه از زندان به مركز درمانی بازپروری بازگردد.
 
آزادی ملکه زیبایی روسیه برای ترک اعتیاد خود+عکس
به گزارش  ایران ناز ملكه زیبایی سابق روسیه به خاطر درمان اعتیادش در نیویورك آخرین شانس را از قاضی دادگاه گرفتآنا مالوا سه شنبه این هفته اجازه پیدا كرد كه از زندان به مركز درمانی بازپروری بازگردد.
 
آزادی ملکه زیبایی روسیه برای ترک اعتیاد خود+عکس

اوایل دسامبر جاری به خاطر اختلال در برنامه های بیمارستانی به زندان فرستاده شد. او بارها اقدام به جعل نسخه برای دریافت مسكن كرده بود . اگر او بتواند 19 ماه درمان اعتیادش را با موفقیت پشت سر بگذاردقاضی اورا می بخشد در غیر این صورت به خاطر جرایمش به زندان خواهد رفت.
 
آزادی ملکه زیبایی روسیه برای ترک اعتیاد خود+عکس

مالوا در سرزمین مادری اش یك پزشك بود. او عنوان ملكه زیبایی روسیه را داشت و در سال 1998 در لیست 10 نفره دختران شایسته دنیا حضور داشت.