اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

برای دندان سفید کننده ای وجود ندارد

برای دندان سفید کننده ای وجود ندارد
 به طور معمول هیچ ماده ای به نام سفیدکننده دندان وجود ندارد و هر ماده شیمیایی که برای سفیدکردن دندان ها به کار می رود، عوارض دارد.
 
رنگ دندان هر فرد با رنگ صورت وچهره او هماهنگ است و به طور طبیعی به سفیدکردن دندان نیازی نیست مگر در مواردی از قبیل صدمه دیدن دندان یا زمانی که عصب دندان آسیب دیده است که در این صورت راه هایی برای برطرف کردن رنگ غیرطبیعی دندان وجود دارد.
موادی که برای سفیدکردن دندان به کار می رود سطح صاف دندان ها را به سطح زبر و ناصاف تبدیل می کند، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت ظاهر دندان ها را سفید و زیباتربه نظر آید اما به دلیل سطح ناصافی که ایجاد می کندرنگ دندان ها خیلی زود تغییر می کند و به دلیل زبری سطح دندان ها، مواد خوراکی در سطح آن جمع می شود و دندان زردتر از قبل به نظر می آید. 
 
استفاده از خمیردندان هایی که موادتشکیل دهنده آن چندان زبر نباشد و اثر سفیدکنندگی آن طولانی مدت باشد، به تدریج باعث سفیدشدن دندان و رنگ طبیعی آن می شود. اما اگر از موادی استفاده شود که به سرعت دندان ها را سفید می کند، به همان سرعت نیز دندان تغییر رنگ پیدا می کند.