اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

خوردن داروهای لاغری مساوی است باافسردگی

خوردن داروهای لاغری مساوی است باافسردگی
استفاده دارو های لاغری علاوه بر افسردگی همچنین موجب وابستگی فرد به دارو می شود زیرا وقتی فردی مدت ها داروهای لاغری را به صورت خود سرانه استفاده كند این داروها منجر به تخریب پایانه های سلول های تولید كننده سرتونین در مغز وی می شود از این رو فرد به بیماری افسردگی از نوع غیر قابل درمان و وابستگی به دارو مبتلا می شود .

مصرف كنندگان این داروها همچنین ممكن است دچار علائم روحی و روانی مخرب داروهای غیر نسخه ای از جمله شیشه و كراك و داروهای نسخه ای از جمله فن ترمین و فن فلورامین شوند .

در حال حاضر ارتباط میان مصرف این داروها با ایجاد اختلالات خلقی ثابت شده است و نتایج مطالعات نشان می دهد كه در صورت مصرف این نوع داروها كمترین ضرر آن ایجاد وابستگی به دارو و بزرگترین ضرر آن تخریب پایانه های سلولهای تولید كننده و انتقال دهنده های عصبی است .

بسیاری از افراد در هنگام مصرف این داروها دچار افزایش فشار خون، شادی بی اندازه ، نوسانات خلقی ، آسیب دریچه قلب ، لرزش شدید دست و پاها و عدم كنترل وسواس فكری و اختلال شدید در خواب می شوند .

 مصرف داروهای لاغری حتی می تواند خطرناك تر از استعمال مواد مخدر باشد و اگر طول مدت زمان مصرف این داروها زیاد شود، شدت افسردگی در افراد افزایش می یابد و این افراد حتی با استفاده از داروهای ضد افسردگی معمولی هم درمان نمی شوند .