اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وقتی چینی ها از هر چیزی پول در می آورند! + تصاویر

وقتی چینی ها از هر چیزی پول در می آورند! + تصاویر
به گزارش ایران ناز یک آژانس تجاری با صرف پولهای هنگفتی کاری را شروع کرده است که خودشان نامش را «تجارت بزرگ 3» گذاشته اند که به ادعای اعضای این آژانس سود بسیاری نیز نصیب آنها کرده است.

البته پولهایی که توسط آژانس چینی صرف می شود برای ساخت پرتره هایی، خلاقانه استفاده می شود که تکه های بریده پول بر اساس طرح و رنگ پول برای کشیدن نقاشی هایی شبیه کارهای ونکوگ هزینه می شود.

 
وقتی چینی ها از هر چیزی پول در می آورند! + تصاویر
 
وقتی چینی ها از هر چیزی پول در می آورند! + تصاویر
 
وقتی چینی ها از هر چیزی پول در می آورند! + تصاویر
 
وقتی چینی ها از هر چیزی پول در می آورند! + تصاویر