اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های فاجعه اخلاقی دختران و پسران انگلیسی

عکس های فاجعه اخلاقی دختران و پسران انگلیسی
روزنامه انگلیسی دیلی میل: زنان تحصیل کرده که بعضی از آنها عمدتا پرستار یا معلم هستند آنقدر الکل می نوشند که خود را شب ها در خیابان رهامی کنند.
 
عکس های فاجعه اخلاقی دختران و پسران انگلیسی
به گزارش ایران ناز سایت دیلی میل در خبری نوشت: زنان تحصیل کرده در انگلیس که بعضی از آنها عمدتا پرستار یا معلم هستند آنقدر الکل می نوشند که خود را شب ها در خیابان رهامی کنند. نیمه شب ها در خیابانهای انگلیس چیزی را که فکرش نمی کنید اتفاق می افتد.
 
عکس های فاجعه اخلاقی دختران و پسران انگلیسی

در بخشی از این مطلب آمده است: نیمی از صدها جوان حال خوشی ندارند و پسران بیرون مغازه ها ادرار می کنند و در کلوب های شبانه عده ای با […] بازی می کنند.خیابان ها بوی ادرار می دهد و پلیس سعی در متفرق کردن این جوانان دارد.
 
عکس های فاجعه اخلاقی دختران و پسران انگلیسی

دخترهایی هستند که مست روی زمین افتاده اند، عده ای نیز […]، صدای جیغ و خنده های بلند خیابان را پر کرده است .
 
عکس های فاجعه اخلاقی دختران و پسران انگلیسی

جالب اینجاست که اکثر این زنان جز گروه های تحصیل کرده جامعه و جوان و عده ای نیز کارمند هستند. دختران جوان لباسهای زننده وکوتاه و مشروب به دست و لب های رژ زده دارند.
 
عکس های فاجعه اخلاقی دختران و پسران انگلیسی

آمار ها نشان می دهد که عدم استفاده درست از الکل در کشور باعث هزینه 3/7 میلیارد پوندی بخاطر جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی می شود.از هر 5 زن یکی از آنها به سلامت خود ضربه جدی می زند.دلیل اکثر آنها برای نوشیدن الکل تنهایی و غم و غصه و مشکلات روانی و عدم اعتماد است .
 
عکس های فاجعه اخلاقی دختران و پسران انگلیسی