اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم

عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم
این هنرمند با منجمد كردن آنی حشرات وحشتزده  آنها را تبدیل به حشراتی نیمه ماشینی میكند و از آنها مجسمه های هنری میسازد.
 
به گزارش ایران ناز از عقرب 6 اینچی تا رتیلی به بزرگی یك كف دست  در این كلكسیون دیده میشود. این حشرات ابتدا شكار شده و سپس منجمد میشوند و به شكل مجسمه های ماشینی در می آیند.
 
عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم
خانم لیندسی سن سون ساعتهای زیادی را صرف منجمد كردن و حالت دادن به این حشرات كرده است.
وی میگوید من كارم را در سال 2003 با استفاده از حشرات در قابهای جواهر و نقره شروع كردم و بعدها تصمیم گرفتم به جای استفاده از حشرات مرده ابتدا به یك حشره زنده مدل مورد نظر را بدهم و سپس با منجمد كردن آنی آن روی آن كار كنم و روی بعضی از آنان با قطعات مكانیكی آنها را به مجسمه های نیمه ماشینی تبدیل كنم.
 
عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم
 
عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم
 
عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم
 
عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم
 
عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم
 
عکس های جالب از هنرمندی بسیار شجاعانه یك خانم