اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رابطه جنسی خانم معلم و شاگرد در حمام مدرسه!

رابطه جنسی خانم معلم و شاگرد در حمام مدرسه!
عشق یك معلم دچار فساد اخلاقی با دانش آموز 17 ساله اش به رسوایی كشیده شد. به گزارش ایران ناز این خانم معلم كه دبیر ورزش بود با دانش آموز 17 ساله اش رابطه عشقی برقرار كرده و زمانی كه با این دانش آموز در حمام مدرسه خلوت كرده بود به دام افتاد.
 
رابطه جنسی خانم معلم و شاگرد در حمام مدرسه!
این اتفاق در یكی از دبیرستانهای كلورادو امریكا رخ داده است . این زن در سال 2004 فارغ التحصیل شده و در زمان مدرسه یك ستاره بسكتبال بوده است.
 
رابطه جنسی خانم معلم و شاگرد در حمام مدرسه!

به گفته پلیس این زن و دانش آموزش بارها در خانه های هم اقدام به برقراری رابطه جنسی كرده بودند. طبق قانون كلورادو ارتباط جنسی در هر شریط و سنی آزاد است.
 
رابطه جنسی خانم معلم و شاگرد در حمام مدرسه!

اما چون در این مورد یكی از طرفین این رابطه معلم است این عمل جرم محسوب شده و پرونده ای در این زمینه به دادگاه ارائه شد و در نهایت این زن به 4 ماه زندان محكوم شد.