اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روزی که دیگر هیچ مانکنی در دنیا نبود! (طنز تصویری)

روزی که دیگر هیچ مانکنی در دنیا نبود! (طنز تصویری)
وقتی کمبود مانکن باشه همین میشه!!!

اوه مانکن ها رو …
 
روزی که دیگر هیچ مانکنی در دنیا نبود! (طنز تصویری)