اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دختری بسیار شجاع که با گاو از موانع می پرد +عکس

دختری بسیار شجاع که با گاو از موانع می پرد +عکس
به گزارش ایران ناز این گاو دو سال پیش در یک مزرعه بزرگ در کشور آلمان به دنیا آمد. ورونیکا دختری است که این گاو را برای خوردن غذا و پیاده روی به جنگل می برد و پس از مدتی که این دختر با گاو به هم خو گرفتند. ورونیکا تصمیم گرفت افساری به این گاو ببندد و با او سواری کند . پس از شش ماه ببینید که چگونه ورونیکا بر پشت گاو نشسته و از موانع می پرد.
ورونیکا میگوید : درست است این حیوان گاهی اوقات کله شقی میکند اما در اصل او یک حیوان زیباست و آموزش گاو ها تعجب آور نیست، زیرا گاو ها در گذشته برای هدف همان اسب استفاده میشده است.
 
دختری بسیار شجاع که با گاو از موانع می پرد +عکس
 
دختری بسیار شجاع که با گاو از موانع می پرد +عکس
 
دختری بسیار شجاع که با گاو از موانع می پرد +عکس
 
دختری بسیار شجاع که با گاو از موانع می پرد +عکس
 
دختری بسیار شجاع که با گاو از موانع می پرد +عکس