زن قاجار قدیمی ترین زن دوچرخه سوار ایران (تصویری)

زن قاجار قدیمی ترین زن دوچرخه سوار ایران (تصویری)
این زن که متعلق به زمان قاجاریه است اولین و قدیمی ترین زن دوچرخه سوار ایران محسوب میشود.
 
زن قاجار قدیمی ترین زن دوچرخه سوار ایران (تصویری)

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب