اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زن قاجار قدیمی ترین زن دوچرخه سوار ایران (تصویری)

زن قاجار قدیمی ترین زن دوچرخه سوار ایران (تصویری)
این زن که متعلق به زمان قاجاریه است اولین و قدیمی ترین زن دوچرخه سوار ایران محسوب میشود.
 
زن قاجار قدیمی ترین زن دوچرخه سوار ایران (تصویری)