عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان

عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
یک مرد ساکن نپال، به عنوان کوتاه قدترین انسان توسط دانشمندان، شناسایی شده است. به گزارش ایران ناز دانشمندان معقدند که دانگی کوتاه ترین مرد تاریخ انسان است.

چاندار باهادور دانگی مرد 72 ساله نپالی سعی می کند با داشتن 53 سانتی متر قد و 12 کیلو گرم وزن، لقب کوتاه ترین مرد جهان را از آن خود کند.

 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان
 
عکس هایی بامزه و دیدنی از کوتاه قد ترین مرد جهان

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب