اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مراسم خاكسپاری غم انگیز اما كاملاً دخترانه +عکس

مراسم خاكسپاری غم انگیز اما كاملاً دخترانه +عکس
صدها نفر از دوستان و آشنایان دختری 16 ساله كه توسط یك مرد مسلح به قتل رسیده بود در مراسم خاكسپاری وی شركت كردند.
 
مراسم خاكسپاری غم انگیز اما كاملاً دخترانه +عکس
ملانی مك كارتی 16 ساله در دوبلین مورد اصابت گلوله یك مرد ناشناس قرار گرفت و كشته شد. به گزارش ایران ناز خانواده و دوستان وی در مراسم خاكسپاری اش از سر تا پا صورتی پوشیده و حتی ماشین حمل جنازه نیز در این مراسم صورتی بود.
 
مراسم خاكسپاری غم انگیز اما كاملاً دخترانه +عکس

ملانی تازگی از لندن به ایرلند سفر كرده بود تا با نامزدش زندگی جدیدی شروع كند.این دختر نگون بخت هنگامی كه كشته شد لباس صورتی به تن داشت و انگشتر نامزدی با نام نامزدش  كریس به دست داشت كه این شرایط در زمان خاكسپاری همچنان پابرجا بود. این مراسم به حدی غم انگیز بود كه همه را متاثر ساخت.
 
مراسم خاكسپاری غم انگیز اما كاملاً دخترانه +عکس