اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مسابقات انتخابی دختر جهانی هندوستان + عکس

مسابقات انتخابی دختر جهانی هندوستان + عکس
این رقابتها روز 23 فوریه در پارامیر اجرا شد.به گزارش ایران ناز شركت كنندگان زیادی از كشورهای مختلف جهان در این رقابت حضور پیدا كردند و استعدادهای خود را به نمایش گذاشتند. تصاویری از شركت كنندگان در این رقابتها را مشاهده میكنید.

مسابقات انتخابی دختر جهانی هندوستان + عکس