اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دختری که در تبلیغ شرکت سونی شما را اغوا می کند

دختری که در تبلیغ شرکت سونی شما را اغوا می کند
این عکس جالب تبلیغ شرکت سونی است. روی نقاط رنگی روی بینی در عکس تمرکز کنید، تا ۳۰ بشمارید، حالا به دیوار یا سقف سفید رنگ یا هر جایی که سفید یکدست باشد نگاه کنید و شروع به پلک زدن کنید.
 

 

تبریک! شما فقط بامغزتان یک نگاتیو را ظاهر کردید!