عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

حذف تعاونی ها از مسکن مهر

مجموعه : مجله خبری روز
حذف تعاونی ها از مسکن مهر
حسن محتشم  باشگاه خبرنگاران با بیان اینكه ادارات كل تعاونی از ابتدای انقلاب اسلامی موفقیت چندانی در بخش مسكن كشور نداشتند افزود: در ابتدای اجرای پروژه مسكن مهر برنامه ریزی و ساماندهی متقاضیان مسكن از طریق تعاونی ها صورت می گرفت كه وزارت تعاون افراد ثبت نام شده در مسكن مهر را ساماندهی و حدود 500 نفر از افراد برگزیده بخش تعاون را به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی كرد.
محتشم با بیان اینكه متقاضیانمسكن مهرمبلغی حدود یك میلیون تومان به صندوق توسعه تعاون به عنوان پیش پرداخت واریز كردند افزود: با واریز پیش پرداخت نام متقاضیان در سامانه مسكن مهر وارد می شد و ثبت نام به صورت كامل صورت می گرفت. عضو هیئت مدیره انبوه سازان در ادامه تصریح كرد: متقاضیان حق برداشت از صندوق توسعه تعاون كه در حال حاضر به عنوان بانك توسعه تعاون است با امضای مدیران اداره كل تعاون این امكان وجود داشت.
وی در ادامه تصریح كرد: با ورود انبوه سازان به حوزه مسكن مهر و درخواست آورده متقاضیان بین تعاونی ها و اداره كل مسكن و شهرسازی مشكل ایجاد شد. محتشم در ادامه توضیح داد:‌ بانك توسعه تعاون به هیچ عنوان آورده متقاضیان را آزاد و اداره كل نیز نامه برای برداشت پول صادر نمی كرد.
وی با بیان اینكه وزیر مسكن و شهرسازی در طول امسال چندین بار پیگیر این مسئله شد افزود: وزیر راه و شهرسازی در پی آزاد نكردن آورده متقاضیان از سوی تعاونی ها تذكراتی را برای حذف تعاونی از بخش مسكن مهر داد. محتشم در ادامه گفت: با بی توجهی مسئولان تعاونی ها و همكاری نكردن آنها با وزارت راه و شهرسازی در نهایت تعاونی ها از بخش مسكن مهر حذف شدند.
ایران ناز، عضو هیئت مدیره كانون سراسری انبوه سازان در پایان خاطرنشان كرد: از این پس متقاضیان مسكن مهر آورده خود را در بانك مسكن واریز و در سامانه مسكن مهر وزارت راه و شهرسازی ثبت نام می كنند.