اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دور شدن 16 کیلومتری دختری از مادرش توسط گردباد!

دور شدن 16 کیلومتری دختری از مادرش توسط گردباد!
گردباد در ایالت ایندیانا تلفات و خسارات زیادی ببار آورده است.
در یکی از دلخراش ترین حوادث روزهای اخیر در این منطقه دختر دو ساله ای در حالی در شصت کیلومتری شهر سالم دراین ایالت توسط نیروهای امدادی زنده پیدا شد که اجساد پدر، مادر، برادر بزرگتر و خواهر کوچکترش 16 کیلومتر دورتر ساعاتی قبل دیده شده بود.

آنجل بابکوک زمانیکه گردباد به خانه آنها رسیده درکنار مادرش بوده ولی گردباد به اندازه ای قوی بود که آنها را از هم جدا کرده و به کیلومترها دورتر برده است.

به گزارش ایران ناز آنجل اکنون در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه به سر می برد و امکان زنده ماندن او ضعیف عنوان شده است.