ساختمانی که هنگام بارش باران موسیقی می نوازد!!

ساختمانی که هنگام بارش باران موسیقی می نوازد!!
این ساختمان در شهر درسدن آلمان واقع شده است. هنگامی که بارش باران آغاز می شود از این ساختمان صدای موسیقی خاصی شنیده می شود. ایران ناز، این صدا به دلیل برخورد آب باران با ناودانی ها و لوله های مارپیچ و کج ایجاد می شود.
 

ساختمانی که هنگام بارش باران موسیقی می نوازد!!
 

ساختمانی که هنگام بارش باران موسیقی می نوازد!!
 

ساختمانی که هنگام بارش باران موسیقی می نوازد!!
 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب