زنده ماندن یک کودک پس از سقوط از طبقه شانزدهم!

زنده ماندن یک کودک پس از سقوط از طبقه شانزدهم!
معاینه این کودک نشان می دهد، وی هشیاری خود را از دست نداده و تنها در پی شکستگی استخوان هایش و دیگر جراحات به بیمارستان منتقل شد.

یک دختر بچه 4 ساله بعد از سقوط از طبقه شانزدهم ساختمانی در هنگ کنگ زنده ماند. به گزارش ایران ناز مادر این کودک که قصد خودکشی داشت، وی را در آغوش گرفت و از پنجره واحد مسکونی در طبقه شانزدهم ساختمانی بیرون پرید.

مادر 32 ساله این کودک در محل حادثه جان باخت اما کودک که در آغوش وی بود زنده ماند. معاینه کودک نشان می دهد، وی هشیاری خود را از دست نداده و تنها در پی شکستگی استخوان هایش و دیگر جراحات به بیمارستان منتقل شد.

پدر این کودک در این باره می گوید: به هنگام وقوع این حادثه خواب بوده و تا زمان رسیدن پلیس از موضوع آگاه نشده است. در ماه های اخیر چندین اقدام به خودکشی به همراه فرزندان در هنگ کنگ صورت گرفته است.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب