آخرین خبرها
روشی برای انیشتین شدن

عکس های چهره زیباترین دختر هندی پس از 50 سال!

عکس های چهره زیباترین دختر هندی پس از 50 سال!
این خانم هم اکنون در سن 90 سالگی به سر می برد. پرامیلا برنده اولین دختر شایسته هند است که در سال 1947 به عنوان رسید. پرامیلا اهل جویش هند بوده و یهودیست. دختر او نیز در سال 1967 به عنوان ملکه زیبایی هند انتخاب شد.
 
عکس های چهره زیباترین دختر هندی پس از 50 سال!
پرامیلا با ازدواج با یک کارگردان معروف هند در آن زمان به نام مارواری به عنوان یک بازیگر نیز در هند مطرح شد و در 30 فیلم نیز بازی کرد.
 
عکس های چهره زیباترین دختر هندی پس از 50 سال!
 
چهره این خانم در جوانی و اوج شهرتش
 
عکس های چهره زیباترین دختر هندی پس از 50 سال!
 
عکس های چهره زیباترین دختر هندی پس از 50 سال!
 
عکس های چهره زیباترین دختر هندی پس از 50 سال!
 
عکس های چهره زیباترین دختر هندی پس از 50 سال!

جهت عضویت در سایت ایران ناز کلیک کنید

جهت عضویت در سایت ایران ناز کلیک کنید

Scroll To Top