عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آشنایی با جنگ افزارهای شیمیایی

مجموعه : دانستنی ها

به جرات می توان گفت طراحی وبکارگیری عوامل شیمیایی درجنگ ها برضد سربازان ویا حتی برضد غیرنظامیان یکی اززشت ترین کارهای انجام پذیرفته توسط بشر برضد خود می باشد .

آشنایی با جنگ افزارهای شیمیایی

با اینکه بهره گیری ازعوامل شیمیایی و مسموم کننده پیشینه ای بسیار قدیمی دارد ولی استفاده ازآن به صورت یک سلاح به جنگ های جهانی بازمی گردد وآلمانها به صورت محدود درچند جبهه ازترکیبات گازی کلراستفاده نمودند .پس ازآن امریکا یی ها وفرانسوی های جنایتکارهزاران تن ازانواع آن را درخلال سالهای 1967تا1973 برعلیه مردم ویتنام بکارگرفتند .گویا ویتنامی مجالی برای آزمایش تأثیرات این ابداعات جدید بود .

اثراتی مانند ،خفگی ،کوری ،سقط جنین ،مشکلات تنفسی ،جراحات جلدی،اسهال خونی ،سرطان های مختلف ،تولد نوزادان ناقص الخلقه ومشکلات ژنتیکی و….گوشه ای ازتأثیرات این عوامل است .

پس ازآن صدام حسین عواملی مانند خردل ،تابون ،سارین وVX( کشنده ترین گازشیمیایی ساخته شد ه توسط بشر)رابرعلیه رزمندگان ایرانی ومردم بی گناه و مظلوم عراق بکارگرفت .گفتنی است عراق به کمک متحدان غربی خود به این تسلیحات تجهیزگردیده بود و کارخانجات شیمیایی عراق درجریان جنگ اول خلیج فارس توسط نیروها ی غربی بمباران گردید که ورزیدن باد به سمت جبهه ی متحدین باعث بجا ما ندن هزاران سرباز آمریکایی مبتلا به سرطان گردید .

درادامه به معرفی عوامل شیمیایی شناخته شده   می پردازیم ؛

1- عوامل تاول زا ؛ ازلباس عبورمی کند وسبب تاول های زشت و وحشتناک می گردد .آسیب مجاری تنفسی چشم ها وسپس سلول های خونی نتیجه ی مسمومیت با این گازهاست .ازگازهای این دسته به خردل ،لویسایت می توان اشاره کرد.

2- عوامل اعصاب ؛این ترکیبات ازطریق پوست ویا دستگاه تنفسی جذب وبردستگاه عصبی وپیام رسانی آن تأثیر می گذارند .ترشح بزاق دهان ،آبریزش بینی ،انقباض راه های تنفسی ومردمک چشم وپس از15دقیقه کما وخفگی رخ می دهد .درمسمومیت شدید فرد ظرف 30ثانیه فلج شده وسپس کما ومرگ فرا می رسد .پاد زهرمؤثر،آمپول آتروپین است که باید قبل ازمسمومیت انجام شود .ازگازهای این گروه می توان به سارین ،تابون وVX اشاره کرد .

3- خفه کننده ها ؛ این عوامل ازطریق دستگاه تنفسی جذب می  شود وخارش  شدید چشم ها وحساسیت شدید را ایجاد می کند .نفوذ پذیری رگ ها را زیا د می کند .تولید اسید هیدروکلریک را زیاد می کند ومویرگ های ششی ازبین می رود .به تد ریج آب دردرون شش ها جمع می شود وخفگی درخشکی ظرف 22ساعت پس ازآلودگی رخ می دهد .فسژن ،دی فسژن ،کلروپیکرین ازاین دسته اند.

4- عوامل خون ؛ به دوگروه سیانیدی و آرسینکی تقسیم می شوند .سیانیدی ها ازطریق پوست ،مخاط ، دستگاه گوارش وتنفسی جذب شده وبه سرعت ازتمامی غشاء های بدن وسلولها عبور کرده وباعث قطع تنفس سلولی می شوند .عوامل آرسنیکی با عبور از راه پوست ورسیدن به سلول ها واختلال درروند تولید انرژی درآنها ،به تدریج افزایش آهنگ تنفسی ومرگ را موجب می شود .

 5 – نا توان کننده ها ؛ اشک آورها وتهوع آورها برای مبارزه با شورش ها بکارمی رود ازاین خانواده اند ومشتقاتی مانند LSD وتوهم زاها وروان گردان ها عضو این دسته اند .

 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز