اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

توصیه های تربیتی به زنان در منزل

 

1 – در كلیه موارد معیشت اعم از تملك ، درآمد و … از كلمه " ما " استفاده نمایید نه "من " و "تو " ؛ زیرا پس از عقد ، زندگی مشترك شروع شده و دیگر من و تو مطرح نیست.

 

2 – در مقابل همسر خود هرچند حق با شما باشد ، لجبازی و اصرار نكنید و از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهیزید ؛ زیرا محبت را از بین می برد.

3 – همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقیر نكنید و از تعریف و تمجید بستگان خود در مقابل آنان پرهیز نمایید.

4 – چنانچه كمك هایی را از طرف بستگان شما به همسرتان شده ، آنها را به رخ او نكشید.

5 – با دوستان و آشنایان همسرتان در معاشرتها بیش از حد معمول گرم نگیرید.

6 – همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نكنید.

7 – در رفت و آمد و معاشرت با بستگان همسر خود پیش قدم باشید.

8 – به بستگان نزدیك همسر خود ( مادر شوهر و …) بیش از خویشاوندان دیگر احترام بگذارید.

9 – زحماتی كه برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود متحمل شده اید به رخ وی نكشید.

10 – چنانچه درآمدی دارید و برای زندگی هزینه می كنید ، آن را بازگو نكنید و درمصرف آن طبل جداگانه نزنید.

11 – از مردان نزد همسرتان تمجید نكنید، هیچ مردی را بر همسرتان ترجیح ندهید و در گفتار این موضوع را رعایت كنید ؛ زیرا هر فردی توانمندی های خاص خود را دارد.

12 – برای انجام درخواست های خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننمایید.

13 – برای برآوردن نیازمندی های خود از نظر مادی و غیرمادی امكانات همسرتان را در نظر بگیرید و او را تحت فشار قرار ندهید.

14 – خود را برای همسرتان بیارایید و بهترین و تمیزترین لباس را در مقابل وی بپوشید.

15 – در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید ؛ او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال كنید .

16 – پس از مراجعت همسر خود به خانه ، كارهای خود را حتی الامكان كنار بگذارید و در حضور او بنشینید و با سخنان خوشایند و گرمی از او پذیرایی كنید .

17 – در مواقعی كه همسرتان از نظر روحی آماده نیست ، درخواست های خود را مطرح نكنید .

18 – در موقع خروج از خانه او را بدرقه كرده و با گرمی از او خداحافظی كنید .

 


1-در یك رابطه، هر یك از دو طرف كه كمتر عاشق باشد، بیشترین كنترل را بر رابطه دارد.

2-روابط موفق با یافتن یك فرد مناسب و شایسته آغاز نمیشوند، بلكه با مناسب و شایسته بودن خود فرد آغاز میشوند.

3-فردی كه در آینده مجذوب وی میشویم، عمدتاً بر پایه ی چیزی است كه ما در رابطه گذشته خود قادر به حل، كنار آمدن و یا دستیابی به آن نبوده ایم.

4-تنهایی و عزت نفس پایین دو عامل بسیار تاثیر گذار میباشند، كه بسیاری را بر آن میدارد كه در یك رابطه ناسالم وارد گردند. چراكه این افراد تصور میكنند یك رابطه ناسالم بهتراز فقدان رابطه و تنهایی است.

5-پول، قدرت، سكس، مذهب، سیاست، مصرف سیگار و الكل، بستگان و خانواده از جمله مباحثی میباشند كه مطرح كردنشان جنجال آفرین بوده و معمولاً به كشمكش و مشاجره می انجامند.

6-زنان عمدتاً مجذوب مردانی میشوند كه قدری از لحاظ احساسی غیر قابل دسترس، تودار و خوددار میباشند، چراكه آنها غیر قابل پیش بینی بوده، زنان را به چالش كشانده، و با نیازمند جلوه دادن بی اندازه خود زنان را تحت فشار قرار نمیدهند. مردان خیلی مؤدب و دلپذیر اطلاعات را خیلی زود فاش میسازند، و اینگونه مینمایند كه "اینكه تو چه كار میكنی و چگونه رفتار میكنی، برای من اهمیت ندارد، من كماكان در كنار تو هستم."

7-افراد بطور ناخودآگاه وابسته فردی میشوند كه نیازهای احساسی آنان را ارضا میكند.

8-افراد جذب كسانی میشوند كه درجاتی از استقلال احساسی و فكری را از خود بروز میدهند. استقلال مالی و معیشتی نیز به همین منوال. در كل هر قدر وابستگی شما به دیگران در هر زمینه ای كمتر باشد نزد دیگران از احترام، مقبولیت و محبوبیت بیشتری برخوردار خواهید بود.

9-افراد خواهان چیزی میباشند كه نمیتوانند داشته باشند. بنابراین خود را كاملاً در اختیار كسی قرار ندهید. در همان ابتدای آشنایی تمام اطلاعات شخصی، دانش، استعدادها و عشق خود را برای شریكتان آشكار نسازید. تمام وقت خود را به شریكتان اختصاص ندهید و یا خیلی زود به رابطه جنسی تن ندهید و آن را به بعد از ازدواج موكول كنید.

10-انسانها تصمیمات آگاهانه خود را بر اساس احساسات ناخودآگاه خود اتخاذ میكنند، سپس تصمیمات خود را با استدلالهای خوشایند توجیه میكنند.

11-شیفتگی و عاشقی یك نوع وابستگی است. بنابراین برای اینكه فردی را شیفته خود سازید، بكوشید نیازهای احساسی و معنوی وی را برآورده سازید، تا وی را وابسته خویش كنید.

12-به خاطر داشته باشید مردم از انسانهای فاقد اعتماد بنفس، وابسته، مردد، بدون برنامه، غیر ماجراجو و ترسو گریزانند.

13-رفتار دیگران براستی بازتاب نوع تفكر شما نسبت به آنان است.

14-ایجاد اعتماد در رابطه مستلزم آنست كه شما به شریكتان اجازه برخورداری از آزادی را بدهید.

15-به یاد داشته باشید كه كارهایی كه انجامشان نمیدهید به همان اندازه ی كارهایی كه انجامشان میدهید، حائز اهمیت و تاثیر گذار میباشند.

16-روابط یك نوع  فرایند هستند و نه یك محصول. زندگی یك كلاس درس بزرگ است، و روابط معلمان آن. ما زنده هستیم تا پیوسته بیاموزیم، عشق بورزیم، شاد باشیم و به دیگران خدمت كنیم. هر تجربه ای كه پشت سر میگذاریم فرصتی است تا بیش از پیش پذیرش خود و دیگران را تمرین كنیم، حس شوخ طبعی خود را حفظ كرده و دامنه خرد و دانش خود را گسترش دهیم. هدف از ازدواج صرفاً رسیدن به نتیجه غایی و یا ثمره زندگی نیست، بلكه هدف از ازدواج بهبود فرآیند‌ِ نحوه رفتار ما با دیگران، یادگیری، رشد و رسیدن به كمال میباشد. بحث كیفیت است و نه كمیت. ازدواج ابزاری است برای رشد معنوی و اجتماعی انسان.

17-شما جزء اصلی هر رابطه ای میباشید. بنابراین هرگاه میخواهید یك رابطه سالم و محبت آمیز با دیگران داشته باشید، نخست باید با خودتان رابطه ای سالم و محبت آمیز برقرار كنید. و این امر میسر نمیشود مگر با كشف و شناخت "خود اصیل" و "خود حقیقی" تان.

18-روابط و ازدواج به ما كمك میكنند تا صفاتی نظیر صداقت، دلسوزی، بخشایش، خدمت كردن، از خود گذشتگی، فداكاری، مسئولیت پذیری، تعهد، همكاری، همدلی، اعتماد و عشق غیر مشروط  را در خود پرورش دهیم. ازدواج به ما كمك میكند تا مهارتهای رفع اختلاف، روابط اجتماعی و ارتباط موثر را بیاموزیم. روابط به ما كمك میكنند تا به بلوغ هیجانی و اجتماعی نایل آییم.

19-تعریف یك رابطه موفق فقدان تضادها، اختلاف سلیقه ها وعقاید متفاوت نیست، بلكه هنر تحمل پذیری، پذیرش، احترام گذاشتن و كنار آمدن با تفاوتها و تضادها است.

20-در رابطه خود را شكست ناپذیر بنمایید. اثری از نیازمند بودن، حالت تدافعی داشتن، ضعف، وابسته بودن از خود بروز ندهید. مردم افراد قوی، با صلابت و با استقامت را میستایند در حالی كه از افراد ضعیف بیزارند. در صورت مواجهه با طرد و پاسخهای منفی هرگز حالت تدافعی به خود نگیرید و یا اصرار، پافشاری و یا خواهش نكنید.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز