با پلک زدن اتومبیل خود را کنترل کنید

با پلک زدن اتومبیل خود را کنترل کنید
محققان گجت جدیدی طراحی کرده‌اند که امکان کنترل عملکردهای مختلف خودرو از جمله روشن و خاموش کردن ضبط را بدون نیاز به استفاده از دست و تنها با حرکت سر یا پلک زدن راننده فراهم می‌کند.

محققان گجت جدیدی طراحی کرده‌اند که امکان کنترل عملکردهای مختلف خودرو از جمله روشن و خاموش کردن ضبط را بدون نیاز به استفاده از دست و تنها با حرکت سر یا پلک زدن راننده فراهم می‌کند.این سیستم هوشمند بگونه ای طراحی شده است که تمرکز راننده از جاده را برای تنظیم عملکردهای مختلفی از جمله روشن و خاموش کردن ضبط، سیستم تهویه و جواب دادن به تلفن، مختل نمی کند.

در این سیستم حسگرهای مادون قرمز تعبیه شده بر روی داشبورد، حرکات صورت راننده را شناسایی می‌کنند و سیستم رایانه ای نیز این حرکات را ترجمه و تفسیر کرده و از آنها برای تنظیم عملکردهای خودرو استفاده می کند.با پلک زدن راننده، رادیو یا سیستم صوتی خودرو روشن و خاموش می شود و سیستم قادر است بین پلک زدن تصادفی و ارادی تمایز قائل شود.

روشن و خاموش کردن سیستم تهویه با حرکت دست
با چرخاندن سر به سمت چپ و راست، صدای سیستم صوتی زیاد و کم، با بالا و پایین نگه داشتن دست بر روی دنده نیز سیستم تهویه خودرو روشن و خاموش و با نشان دادن حالت مکالمه و گفتن نام فرد مورد نظر، تماس تلفنی برقرار می‌شود.
نمونه اولیه‌ای از این خودرو تولید و مورد آزمایش قرار گرفته است و «هانس ورث» طراح این سیستم هوشمند معتقد است که این فناوری تا سه سال آینده وارد جاده ها خواهند شد.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب