با رکورد دار زبان درازترین دختر دنیا آشنا شوید +عکس

با رکورد دار زبان درازترین دختر دنیا آشنا شوید +عکس
شانل تاپر دانش آموزی در کالیفورنیا است که طول زبانش به 9.75 سانتی متر 3.80 اینچ میرسد. این درحالیست که استفال تایلر از انگلستان با طول زبانی معادل 3.86 اینچ بلندترین زبان دنیا را در اختیار دارد.
 

با رکورد دار زبان درازترین دختر دنیا آشنا شوید +عکس
 

با رکورد دار زبان درازترین دختر دنیا آشنا شوید +عکس

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب