گر شوهر یه خانمی برنامه نویس باشد (طنز)

گر شوهر یه خانمی برنامه نویس باشد (طنز)

گر شوهر یه خانمی برنامه نویس باشد (طنز)

 

 

شوهر: سلام،من Log in کردم.

 

زن: لباسی رو که صبح بهت گفتم خریدی؟

 

شوهر: Bad command or File name.

 

زن: ولی من صبح بهت تاکید کرده بودم

 

شوهر: Syntax Error, Abort, Retry, Cancel.

 

زن: خوب حقوقتو چیکار کردی؟

 

شوهر: File in Use, Read only, Try after some Time.

 

زن: پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من.

 

شوهر: Sharing Violation, Access Denied.

 

زن: می دونی، ازدواج با تو واقعا یک تصمیم اشتباه بود.

 

شوهر: Data Type Mismatch.

 

زن: تو یک موجود بدرد نخور هستی.

 

شوهر: By Default.

 

زن: پس حداقل بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم.

 

شوهر: Hard Disk Full.

 

زن: ببینم میتونی بگی نقش من تو زندگی تو چیه؟

 

شوهر:Unknown Virus Detected.

 

زن: خب مادرم چی؟

 

شوهر: Unrecoverable Error.

 

زن: و رابطه تو با رئیست؟

 

شوهر: The only User with Write Permission.

 

زن: تو اصلا منو بیشتر دوست داری یا کامپیوترتو؟

 

شوهر: Too Many Parameters.

 

زن: خوب پس منم میرم خونه بابام.

 

شوهر: Program Performed Illegal Operation, It will be Closed.

 

زن: خوب گوشاتو بازکن، من دیگه بر نمیگردم!

 

شوهر: Close all Programs and Logout for another User.

 

زن: می دونی، صحبت کردن باتو فایده نداره، من رفتم.

 

شوهر: Its now Safe to Turn off your Computer

 

 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب