تکان دهنده و در عین حال زیباترین عکس از پارالمپیک!

تکان دهنده و در عین حال زیباترین عکس از پارالمپیک!
تکان دهنده ترین تصویر در مسابقات پارالمپیک مربوط به شناگری است که فقط یک پا دارد و زیباترین نکته امید این مرد به زندگی و موفقیت است.
 
تکان دهنده و در عین حال زیباترین عکس از پارالمپیک!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب