عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

موهای سفید و جوگندمی نشانه سلامتی است!!

موهای سفید و جوگندمی نشانه سلامتی است!!
متخصصان علوم پزشكی در اسپانیا ادعا كردهاند كه موی سفید و جوگندمی میتواند نشانه سلامتی باشد. به گزارش ایران ناز این متخصصان میگویند اگر شما هم از جمله افرادی هستید كه از داشتن موی سفید یا جوگندمی ناراحت هستند بهتر است دیگر خودتان را به این دلیل آزار ندهید چون نتایج یك مطالعه جدید نشان میدهد كه سفید شدن موی سر میتواند نشاندهنده سلامت بدن باشد.

این متخصصان روی گرازهای وحشی مطالعه كرده و دریافتند كه داشتن موهای سفید و خاكستری میتواند به این معنی باشد كه شما زندگی طولانی و سالمتری را در پیش رو خواهید داشت. این متخصصان به سرپرستی دكتر گالوان خاطرنشان كردند: آزمایشات روی گرازهای وحشی با موی خاكستری كه ناشی از فقدان ملانین است درواقع به این معنی است كه سطح آسیبهای اكسیداتیو در بدن پایینتر است.

 
از سوی دیگر این مطالعه روی جمعیت گرازهای وحشی نشان داد داشتن موی قرمز در این جانور نشاندهنده این مطلب است كه بیشتر مستعد ابتلا به بیماری است. این آزمایشات كه شرح آن در مجله جانورشناسی فیزیولوژیكی و زیست شیمی منتشر شده حاكیست، گرازهایی كه موهای قرمز رنگ دارند، بیشتر دچار آسیبهای سلولی میشوند.

به گزارش روزنامه بمبئی میرور، این متخصصان تشریح كردند: تولید رنگدانههای مو در بدن مستلزم مصرف بیشتر نوعی آنتیاكسیدان در بدن است. این آنتیاكسیدان درواقع به تخریب رادیكالهای آزاد كه در بروز آسیبهای سلولی نقش دارند، كمك میكند. به این ترتیب كاهش سطح این آنتیاكسیدان در پی تولید بیشتر رنگدانههای مو موجب افزایش سطح رادیكالهای آزاد و در نتیجه تشدید آسیبهای سلولی میشود.

مطالعات قبلی نیز نشان داده است كه در انسانها نیز وجود رنگدانههای قرمز موسوم به اورملانینها در داخل پوست با افزایش خطر ابتلا به سرطان مرتبط است.